1938 Klipstapel

1938 Klipstapel

Tydens die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in 1938 is duisende klippe deur feesgangers van oral uit die land na dié terrein gebring. Die klipstapeling het van 13 tot 16 Desember 1938 geduur. Feesgangers het ook klippe van hierdie Erfenisterrein gebruik.

Die Sekretaris van die Sentrale Volksmonumentekomitee het verklaar dat die klipstapel tot in die verre toekoms sou dien as bewys dat die Afrikaners van 1938 die geestelike en stoflike erfenis wat in 1838 aan hulle nagelaat is, waardeer en dat hulle onderneem om die erfenis onbeskadig vir die Afrikaners van 2038 te behou. Die klipstapel moes dien as simbool van die vurige verlange na volkseenheid.

Die hoofdoel van die klipstapeling was om op hierdie spesifieke plek ‘n model van die Geloftekerk (Pietermaritzburg) te bou. Die klipstapeling het dus op ‘n sementvloer plaasgevind met ‘n ringmuur daaromheen, wat op 22 November 1938 geopen is. Die klipstapel is toegemessel, maar die plan om ‘n model van die Geloftekerk te bou, het nooit gerealiseer nie.

Ad
Ad
Ad
Ad