Vriende van VTm & ES

Redes om aantesluit by Vriende van VTM & ES

Hoekom so ‘n Klub?
Om lede van die gemeenskap nader aan die VTM en die ES te trek en addisionele fondse in te samel.

Wie kan lede word?
Enige persoon wie se ledegeld vir die finansiële jaar betaal is.
Geen voorsiening word vir beskermhere of nie-betalende erelede gemaak nie.
Lidmaatskap is jaarliks hernubaar en duur van 1 Maart of daarna tot einde Februarie van die volgende jaar.

Wat kos dit?
Vir individuele lede: R 250 per finansieële jaar (of gedeelte daarvan)
Vir lewenslange lidmaatskap: R6 000 eenmalig
Vir VTM/ES lede: R690 per jaar

Waarvoor word die geld gebruik?
Om te help om die bemarking van die VTM en die Erfenisstigting en by te dra tot die optimale benutting van al die fasiliteite.

Wie is die bestuur van die Klub?
Die Besturende Direkteur tree ex officio as die sameroeper van die Klub op en aanvaar aanspreeklikheid vir die effektiewe bestuur en funksionering daarvan.

Wat kry lede in ruil daarvoor?

  • ‘n Spesiale sertifikaat en lapelkenteken (lg slegs eenmalig)
  • ‘n Spesiale lidmaatskapkaart, vir gratis toegang vir die houer van die kaartjie en een sedanvoertuig per besoek tot die VTM en Bloedrivierterrein (Ander toegangsgeld bly van toepassing vir gaste)
  • Vrystelling van die R5 erfenisheffing per voertuig wat die gebied binnekom
  • 10% Afslag vir die lid plus een persoon op alle Sondagmiddagetes wat by die Monument-restaurant genuttig word, drank uitgesluit (Spesiale lidmaatskapkaart moet getoon word).
  • Indien u die VTM/ES-lede opsie kies, word u ‘n Kat-C lid en verkry u nominale stemreg vir Kat-C lede van die onderskeie direksies. Die bedrag van R690 per jaar verseker dat u stemgeregtige lidmaatskap behou.

Word enige ander regte verkry?
Nee, lidmaatskap van die Vriende is ‘n vrywillige ere-assosiasie. Slegs Kat-C lede kan dmv stemreg direkte inspraak op die Direksies van die VTM en ES kry. Vriende se insette en advies sal nietemin waardeer word.
U inligting sal vertroulik hanteer word

 

Aansoekvorm

Taalvoorkeur

Lidmaatskap Tipe

Betalingsmetode

Mag ons vir u SMS'e stuur oor gebeure?

8 + 13 =

Bankbesonderhede:

Voortrekker Monument
ABSA Brooklyn
Lopende rekening / current account
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 1500 168 990

Ad
Ad
Ad
Ad