Pretoria, 25 June 2019. Die Voortrekkermonument in Pretoria wat in 2001 die Bloedrivier Erfenisterrein tussen Dundee en Vryheid in die noorde van KwaZulu-Natal oorgeneem het, het aangekondig dat ‘n nuwe bestuursbedeling vanaf 1 Mei 2019 op dié terrein ingestel is.

Hierdie stap moes gedoen word nadat dit reeds in 2016 duidelik begin word het dat die terrein teen ‘n groot verlies bedryf word. In die tweede helfte van 2018 het die Monument ‘n ondersoek geloods na die moontlikheid van ernstige finansiële wanbestuur deur personeel op die terrein. Die uitkoms van die interne ondersoek het vermoedens bevestig en die bestuursbedeling is beëindig. Die saak word tans verder deur die SAPD ondersoek.

Die risiko van slegs een bestuurspaar wat afgelos word, het duidelik geword en die Voortrekkermonument se Direksie het intussen die aanstelling goedgekeur van vier permanente werknemers, onder die leiding van ‘n goed onderlegde Finansiële Bestuurder. Verskeie ander voorsorgmaatreëls is ook geïmplementeer om ‘n soortgelyke situasie te voorkom.

Mnr en mev Anton en Judean van Vuuren van Pretoria is aangestel as onderskeidelik die Finansiële Bestuurder en die Gasvryheidsbeampte, terwyl die jong Grobler-egpaar onderskeidelik as die Bestuurder: Bloedrivier Erfenisterrein en Logistieke Beampte. Groot moeite is reeds gedoen om die werknemers op te lei en die belangrikheid van goeie kliëntediens en suiwer, gesonde korporatiewe bestuur word deurlopend beklemtoon.

Die Voortrekkermonument is ‘n maatskappy sonder winsmotief en bestuur die Bloedrivierterrein sonder enige staat- of ander subsidies. Die terrein is 100% afhanklik van inkomste wat uit die toerismebedryf gegenereer word. Die vertroue word uitgespreek dat die verliese wat op hierdie terrein gely is, binne ‘n jaar omgekeer kan word. Vir meer inligting kan die Besturende Direkteur, Cecilia Kruger, gekontak word by 012 326 6770 of by bd@vtm.org.za.

Ad
Ad
Ad
Ad