Pretoria, 26 April 2019. Die Voortrekkermonument in Pretoria open op Donderdag 25 April 2019 die nuwe Funda Ontdekkingsentrum wat hoofsaaklik met fondse van die Nasionale Loterye Kommissie en die Trust vir Afrikaanse Onderwys opgerig is. Die woord ‘funda’ kom van die term ‘fundamenteelwat beteken om te vestig, ‘n fondasie te lê, of iets te bevestig. Funda is ook ‘n basiswoord wat in verskeie inheemse tale met die konsep van ‘leer’ te make het.

Die Voortrekkermonument is in 2011 as ‘n Graad I Nasionale Erfenisterrein verklaar – ‘n status wat weinig ander soortgelyke monumente vandag geniet. Bestuur was diep onder die besef van die groot verantwoordelikheid wat met die status gepaardgaan, veral toe die moontlikheid begin realiseer het om ‘n sillabusgerigte sentrum op die terrein op te rig. Een van die hoofredes vir erfenisbewaring, en ‘n taak wat aan veral verklaarde erfenisterreine opgedra word, is om op te voed en te onderrig. Deur jongmense bewus te maak van die diversiteit van Suid-Afrikaners se herkoms en kulture, behoort wedersydse respek gekweek te word.

In die Funda Ontdekkingsentrum sal daar gefokus word op leerplangerigte skoolprogramme deur selfontdekking en studie volgens uitkomsgebaseerde onderwys. Spesifieke leerplantemas sal aangebied kan word d.m.v. ‘n inleiding, skattejag (ook vir tuisskole), gevolg deur interaktiewe besprekings. Hoewel skoolgroepe die hoofteiken is, sou dit ook vir ‘n verskeidenheid onderwyswerkswinkels en ander verrykingskursusse benut kon word. Dit bestaan uit drie hoofareas: die ouditorium, die foyer en hoofuitstalsaal en die opelug-area vir tradisionele aktiwiteite.

In die ouditorium word voorsiening gemaak vir visuele en interaktiewe inleidings per leerplantema, terwyl ‘n kaart die skattejag met spesifieke temas in die hoofuitstalsaal fasiliteer. Hier word daar van oorspronklike voorwerpe, replikas, historiese foto’s, hedendaagse visuele materiaal en brokkies inligting gebruik gemaak. Die oorsprong en kulturele verskeidenheid van Suid-Afrika word aan die hand van breë temas soos nasionale simbole, voedsel, kleredrag, nedersetting, en materiale (hout, metaal, leer, gras, klei, keramiek en glas) verduidelik.

Die meeste bewaringsinstansies gaan mank aan opvoeding- en onderrigfasiliteite en selfs kundigheid en met hierdie Sentrum hoop die Monument om ‘n nuwe era in opvoedkundige programme buite die klaskamer in te lei. Vir meer inligting, navrae of besprekings, kontak asb vir Lizette Jansen by snrtoerisme@vtm.org.za

Ad
Ad
Ad
Ad