Pretoria, 26 Februarie 2020. Die Erfenisstigting in Pretoria is bewus van die kommer aangaande die Kroonstad Konsentrasiekampbegraafplaas, in besonder die waarskynlike oorstroming van die area, wat die Stigting tans ondersoek.

The begraafplaas is geleë tussen Seisoville, Noordhoek en Kroonheuwel in Kroonstad, en is een van die gebiede in besit van die Erfenisstigting wat ook deur hulle bestuur word. Die gebied is geleë in die veld langs ‘n treinspoor. The Erfenisstigting onderneem gereeld onderhoud en bewaar die gebied so ver moontlik, afhangende van beskikbare fondse en mannekrag. Soortgelyk aan ander erfenisterreine wat ook aan die Stigting behoort en bestuur word, is afstand, ‘n tekort aan interne hulpbronne en samewerling deur plaaslike owerhede en gemeenskappe ‘n beduidende uitdaging.

The Erfenisstigting is egter bewus van spesifieke kwessies soos die onwettige storting naby die terrein en ‘n onvoltooide pypsloot wat deur die plaaslike owerheid gegrawe is. Die Stigting het in Oktober 2019 roetine onderhoud op die terrein aangepak, soos die spuit van onkruiddoder en die sny van gras, asook die optel van rommel wat na die munisipale stortingsterrein verwyder is, met die hulp van die plaaslike gemeenskap.

The Kroonstad Konentrasiekampbegraafplaas is die enigste sigbare oorblyfsel van elf konsentrasiekampe in die Vrystaat gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). Ongeveer 1 268 mense is in die Kroonstadkamp tussen April 1901 en April 1902 dood. Die Kroonstad Konstrasiekamp is formeel op 12 Januarie 1903 gesluit en die laaste inwoners het die kamp op 4 Februarie 1903 verlaat.

Ad
Ad
Ad
Ad