PROTESAKSIE BY VOORTREKKERMONUMENT

Pretoria, 2 Mei 2019. Die VTM-Projekte Maatskappy het vanoggend met protesaksie buite die hoofingang van die Monument in Eeufeesweg begin. Hierdie maatskapy lewer skoonmaak-, tuin- en sekuriteitsdienste aan die Voortrekkermonument en het sedert 2018 ‘n ooreenkoms met die vakbond APSA. Die aksie is geloods omdat daar nie na onderhandelings tot ‘n vergelyk kon kom oor minimum salarisse nie.

  1. Die eerste rondte salarisonderhandelings het op 26 Februarie 2019 na afloop van die Direksievergadering plaasgevind, waartydens ‘n bedrag van 6% verhoging goedgekeur is.
  2. Die unie se eis van ‘n minimum salaris van R7500.00 p/m (die minimum salarisskaal is R4,000.00 pm – die voorgestelde salarisverhoging SOU dus 87.5% wees) was dus totaal onhaalbaar en onbillik. Dit is so aan die unie verduidelik, wat onderneem het om met hul lede te vergader waarna hulle terugvoer sou gee.

  3. Na verskeie onderhandelings tussen VTM-Projekte en die unie het hulle op 6 Maart 2019 vir VTM- Projekte in kennis gestel dat die lede ‘n mandaat aan die unie gegee het om ‘n dispuut te verklaar weens die dooiepunt wat bereik is. Die lede het die unie versoek om die KVBA te nader vir konsiliasie/arbitrasie.

  4. Die sitting by die KVBA het op 28 Maart 2019 plaasgevind waar die Kommissaris ook oor die huidige finansiële stand van VTM-Projekte ingelig is. Hy is ook in kennis gestel dat, indien VTM- Projekte aan die eis vir R7500.00 moet voldoen, daar geen ander keuse sal wees as om afleggings en uitkontraktering te implementeer nie. Die Kommissaris het daarop vir die unie gevra of hulle lede bewus is van die implikasies indien hy die sertifikaat vir industriële aksie sou uitreik. Die unie asook die “shop stewards” het hierop “Ja” geantwoord.

  5. Die Unie het in daardie stadium nog geen “picketing rules and routes” voorberei nie en die KVBA– sessie het verdaag tot 9 April 2019 ten einde die reëls op te stel. Tydens dié sitting is die nodige dokumente aan die KVBA Kommissaris oorhandig en deur die betrokke partye onderteken, waarna die Kommissaris die sertifikaat vir beskermende industriële aksie uitgereik het.

  6. Volgens die Arbeidswet moet die unie die werkgewer 7 dae kennis gee van hul voorneme om te staak. Die Voortrekkermonument het op 30 April kennis van die aksie ontvang en dat dit op 2 Mei ‘n aanvang sou neem.

  7. Die stakers blokkeer die hoofingang na die Monument en so moes verskeie toerbusse reeds vanoggend omdraai. Die Monument is een van die mees besoekte erfenisterreine in Gauteng. Met toerisme as hoofbron van inkomste, lei ons nog meer skade en sou verhogings in die toekoms nog moeiliker wees.

Ad
Ad
Ad
Ad