Pretoria, 3 Desember 2018. Hierdie jaar vier die Monument op 16 Desember die tagtigste herdenking van die hoeksteenlegging, en die noordelike amfi-hek in Jan Smutslaan sal oop wees om toegang tot die terrein te vergemaklik. Die diens sal direk d.m.v ‘n lewende uitsending op ons webblad: www.vtm.org.za uitgesaai word.

Die diens sal vroegoggend begin en teen 10:00 afsluit, waarna dr Jackie Grobler ‘n praatjie oor die Slag van Bloedrivier in die kapél sal aanbied. Toegang hiervoor is gratis. Die diens en die sonverligting van die Senotaaf sal op groot skerms in die Heldesaal en die Senotaafsaal geprojekteer word. Gaste moet asseblief daarop let dat die kwaliteit van die klankprojeksie beter in die Senotaafsaal is.

Persone wat die Geloftediens bywoon, betaal nie toegangsgeld nie, maar ‘n kollekte sal wel voor die aanvang van die diens opgeneem word om te help om die uitgawes van die verrigtinge te dek.

Die program is kortliks soos volg:

06:30 VTM se hoofhekke maak oop, ook die noordelike een

07:00 Assegaaihekke en Monument se deure maak oop en gaste neem plekke in

08:15 Samesang: Sangleier, Evelyn Ferreira

08:30 Opneem van kollekte

09:00 Voorlees van Gelofte

09:05 Geloftediens gelei deur ds Christo Pretorius Hervormde Kerk

10:00 Afsluiting wegpak van stoele

11:00 VTM-hoofhekke open vir algemene publiek (normale toegang betaalbaar)

12:00 Waarneem van die son op die Senotaaf

      

Gaste word vriendelik versoek om vroeg te kom, sodat hulle reeds van 07:30 af hulle sitplekke in die Monument kan begin inneem. Die Monument se deure sal toegemaak word sodra al die plekke ingeneem is, waarna gaste onder die tentafdakke buite die Monumert geakkommodeer sal word. Persone wat verkies om buite te sit, is welkom om hulle eie opvoustoele saam te bring. Klank word aangebring, sodat almal na die diens kan luister.

Rolstoele en helpers is op aanvraag op die hoofparkeergebied van die Monument beskikbaar om bewegingsgestremde persone met die spesiale rolstoelpad na die Monument te help vervoer. Die diens word deur die Direksie van die Voortrekkermonument gereël met ondersteuning van Die Voortrekkers.

Navrae i.v.m. die dag se aktiwiteite kan gerig word aan Annatjie by 012 326 6770 of bdpa@vtm.org.za. Die Besturende Direkteur van die Monument, me Cecilia Kruger, sal vanaf 10:00 by die Vrou- en Kinderbeeld beskikbaar wees vir onderhoude. Haar kontaknommer is 083 417 4411.

Ad
Ad
Ad
Ad