Pretoria, 29 Januarie 2020. Die 81-jaar oue Voortrekkermonument in Tshwane is ‘n Verklaarde Graad I Nasionale Erfenisterrein ooreenkomstig die Nasionale Erfeniswet, Wet 25 van 1999. Moontlike oorspronklike ontwerpsfoute en konstruksiemateriale wat verweer het hoofsaaklik op grond van waterskade oor jare heen, aanleiding daartoe gegee dat uiters dringende herstelwerk noodsaaklik geword het.

Die Voortrekkermonument was sedert sy inwyding in 1949 gereeld onderhewig aan die indringing van reënwater wat tot probleme gelei het soos vog wat die koepel, mure en loopvlakke binnedring en die staal in die gewapende beton verswak, die verf verkleur asook die pleisterwerk lig en van die koepelmure laat val. Verskeie waterdigtings- en ander pogings het deur die jare kortstondige resultate opgelewer.

Ernstige kommer oor die uitwerking van die skade op die kultuurhistoriese waarde van die Monument asook die veiligheid van besoekers en personeel, het Bestuur finaal oortuig om in te gryp noodsaaklik om die integriteit van die Monument te bewaar. In 2019 is aansoek gedoen en het die Monument befondsing van die Rupert Historiese Huise Stigting ontvang om ‘n permanente oplossing te vind. Die Erfenisstigting is versoek om die projek te bestuur.

‘n Ingenieursmaatskappy wat in die soort projekte spesialiseer is aangestel om ondersoek in te stel wat onder andere ‘n analise van ‘n klein seksie van ongeveer 2 X 8 m, van die boonste loopvlak aan die suidekant van die Monument, insluit. Die uitslag van die ondersoek sal die basis vorm van die finale ingenieursvoorstel wat die basis van die toestemmingsaansoek sal vorm wat by die SA Erfenishulpbronagentskap ingedien moet word.

Rooi blokkie dui area van ondersoek aan

Die toetsarea is afgeskort en nie vir die Publiek toeganklik nie. Hierdie analise sal reeds in Februarie 2020 ‘n aanvang neem en hoewel dit gedurende normale besoekersure gaan plaasvind, behoort dit geen impak op die gerief van besoekers te hê nie.
Navrae kan direk aan Cecilia Kruger (Besturende Direkteur) of Johan Nel (Hoof: Erfenishulpbronbestuur) gerig word.

Ad
Ad
Ad
Ad