Pretoria, 27 April 2020: “Die Voortrekkermonument is ernstig gewond, maar sal oorleef – ook met die waardevolle hulp van die publiek”, sê Voorsitter van die Direksie, dr Christo Pretorius.

Dié nasionale erfenisbate en ikoniese Afrikanermonument wat deur Gerard Moerdyk ontwerp is en in 1949 geopen is, het soos alle bewarings-, toeriste- en opvoedkundige instansies die afgelope twee maande bloed gesweet om te oorleef.

Alhoewel die Voortrekkermonument toenemend afhanklik is van bydraes van die publiek en mense wat as Vriende van Monument aansluit, is daar intussen ander drastiese stappe geneem. Na verskeie vergaderings en beraadslaging met kundiges is daar besef dat die bestaande sakemodel van die Monument, waar Toerisme een van die kern-inkomstestrome was, nou  drasties aangepas sal moet word.  ‘n Ad hoc komitee is aangestel om met die                        herstruktureringsondersoek te begin terwyl korttermyn stappe tans geneem word om die onmiddellike impak te absorbeer en reputasieskade te beperk. 

Van die korttermynstappe sluit verskeie aansoeke om staats- en ander owerheidshulp, oproepe om skenkings, uitstel van betalings en vermindering van werksure in.  Tydens die herstruktureringsondersoek sal aandag aan die kernbesigheid van die erfenisbate in ‘n nuwe era geskenk word en sal kritiese kundigheid dienooreenkomstig benut word. 

Volgens Cecilia Kruger, Besturende Direkteur, is ondersoek na die toeganklikheid vir veral plaaslike besoekers tot die erfenisterrein, hoog op die agenda en samewerking tussen lede-organisasies van die Direksie om die volhoubare voortbestaan te verseker, sal beslis deel van die beplanning wees.

Individue wat as Vriende van die Monument wil aansluit, kan hulle naam en nommer na 34158 sms waarna hulle gekontak sal word.  Besoek ook die webblad by www.vtm.org.za en onderneem ‘n virtuele toer van die Monument.  Bydraes kan gemaak word deur op die blou sirkeltjies te kliek.

UITGEREIK DEUR: CECILIA KRUGER

BESTURENDE DIREKTEUR

VOORTREKKERMONUMENT EN NATUURRESERVAAT

[1] “Gewond maar onoorwonne” is die naam van ‘n Monument deur Coert Steynberg ontwerp en  in 1961 opgerig  ter herdenking van die Vrede van Vereeniging na afloop van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902).  Dit dui op die veerkragtigheid van die Afrikaner wat telkens weer opstaan.

Ad
Ad
Ad
Ad