Finansiële Ondersteuning

Ondersteun die Monument

U kan die Monument op die volgende wyses ondersteun:

  • Maandelikse donasie aan die Monument by wyse van ‘n debietorder (aangeheg);
  • ‘n Eenmalige donasie aan die Monument;
  • Aansluit as ‘n Vriend van die Voortrekkermonument en Bloedrivier teen R250 per jaar of ‘n eenmalige bedrag van R6 000 vir lewenslange lidmaatskap, waarna u verskeie voordele kan geniet. Kyk onder VTM Vriende;
  • Nisverkope vir die Gedenktuin;
  • Testamentêre Bemakings;
  • ‘n Verdere bydrae, SMS die woord “red” na 34158;
  • Boodskapverspreiding van bogenoemde inligting aan lede op u databasis, webwerf of nuusbrief, indien u oor die elektroniese media sou beskik.

Alle donasies word verwelkom, maar meer belangrik is ‘n versekerde maandelikse inkomste, soos die inwerkingstelling van ‘n debietorder.

Bankbesonderhede vir internasionale inbetaling: 

Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat
ABSA BROOKLYN: 632-005
REK NO: 1500 168 990
SWIFT CODE: ABSAZAJJ
Hillcrest Office Park Block G Lurie Place, Cnr Duncan & Lunnon Street, Lynnwood Pretoria, South Africa

Ad
Ad
Ad
Ad