Hierdie jaar gaan die Voortrekkermonument Geloftefees ekstra spesiaal en groter as ooit wees by die Amfiteater.
Daar gaan beperkte hoeveelheid sitplekke wees, so moenie hierdie spesiale geleentheid misloop nie. Verseker jou sitplek nou! En kry ook gratis toegang vir die dag.
Program:
07:00 – Oopmaak van die hekke
08:00 – Begin van voorsang
09:00 – Diens gelei deur prof. Alwyn Swanepoel, met spesiale sing van die “Geloftelied” deur Ghapi
12:00 – Byeenkoms in die Senotaafsaal
13:00 – Kanon Susanna word afgeskiet
Verversings en meer te koop by die stalletjies.

Bring gerus ook geld saam vir ’n donasie, jou kampstoel en sonroom.