Natuurreservaat

Verklaar as Natuurreservaat in 1993

GESKIEDENIS VAN DIE RESERVAAT

Mnr. Danie Hough, Administrateur van Transvaal, het op 14 Julie 1992 aangekondig dat 341 hektaar om die Monument tot ‘n unieke natuurreservaat geproklameer is. Op Vrydag, 25 Junie 1993, is die eerste wild naamliks sebras en blesbokke, in die natuurreservaat losgelaat.

INLIGTING, REËLS EN REGULASIES
Besigheidsure: 1 September – 30 April: 08:00 – 18:00
1 Mei – 31 Augustus: 08:00 – 17:00

  • By aankoms moet besoekers by die hoofingang aanmeld
  • Moet asb. in geen stadium enige steurnis vir ander veroorsaak nie
  • Wees asb. op die uitkyk vir fietsryers, stappers en hardlopers
  • Besoekers mag nie handel dryf in die reservaat, tensy toestemming vooraf bekom is nie
  • Gehoorsaam alle verkeerstekens; onthou dat alle voetgangers en diere voorrang het
  • Slegs persone in besit van ‘n wettige bestuurslisensie mag in die reservaat bestuur
  • Geen dier, plant of voël mag gevoer, gesteur of verwyder word nie
  • Onthou dat onbeheerde brande vernietiging en dood veroorsaak. Moet dus nie brand stig deur agterlosigheid met die hantering van bv. braaivleisvure of sigarette nie
  • Geen troeteldiere word op die terrein toegelaat nie, maar gidshonde is welkom
  • Strooi van rommel is streng verbode

Oorsig oor huidige Wildsoorte

Bontsebras
Daar is tans 8 bontsebras afkomstig van die SA Lombard Natuurreservaat en 1 hings van PMP in Pretoria.

Blesbokke
Daar is ongeveer 35 blesbokke op die terrein. Hulle verkies oop, kort grasveld as habitat.

Rooiribbokke
Die reservaat het tans ongeveer 30 van hierdie bokke. Hulle is van die Rustenburg Natuurreservaat. Dis ‘n baie skugter boksoort wat kontak met mense vermy, maar hulle is goeie besigtiging vir stil voetslaners.

Springbokke
Hulle is in Augustus 2002 vanaf Standerton hier gevestig. Daar is 7 ramme en 21 ooie van verskillende ouderdomme.

Rooibokke
‘n Trop van 30 is in 2002 vanaf die distrik Soutpansberg in Limpopo op die terrein gevestig. Hulle verkies om aan die oostekant van die terrein in die digte bosse te wei.

Swartwildebeeste
Een bul en twee koeie is in Junie 2004 aan die reservaat geskenk deur E Oppenheimer & Sons. In Julie 2007 is nog ‘n bul en vier koeie van die Rietvleidam ontvang.

Rooihartbees
Die reservaat het in Julie 2004 een bul en drie koeie d.m.v. ‘n uitruilskema bekom.

Bosbokke
Een ram en een ooi is in September 2004 aan die reservaat geskenk deur die De Beers Trust.

Ander
Ander kleiner soorte soogdiere soos wit- en swartkwasmuishonde, kleinkolmuskeljaatkatte, dassies, kolhase, rietrotte, krimpvarkies en ystervarke is endemies en redelik volop. Daar is te veel rooijakkalse. Vaalboskatte en rooikatte is ook al hier waargeneem.

Ad
Ad
Ad
Ad