Navorsingsfasiliteite

Argiefdienste

Die argiefmateriaal wat hier gehuisves word, bestaan uit dokumentversamelings, foto’s, skaars koerante, argitektekeninge, kaarte en oudio-visuele materiaal. Daar is onder meer argiefversamelings van die Voortrekkermonument wat dateer vanaf 1931 – 1993 en van die Afrikanerbond wat dateer vanaf 1918-1994. ‘n Uitgebreide versameling foto’s van die Anglo-Boereoorlog is beskikbaar, asook unieke materiaal oor die ontstaan van die Voortrekkermonument.

Professionele personeel sien om na die bewaring van argivale materiaal en die ontsluiting daarvan vir gebruik deur navorsers. Dit is ‘n gewilde internasionale besoekpunt vir navorsing oor Afrikanerkultuur in al sy fasette.

Fokusareas vir insameling is die Groot Trek, die Voortrekkermonument, die Anglo-Boere-oorlog, Afrikaner-kultuurorganisasies en persoonlike versamelings wat ‘n bydrae lewer tot die kulturele en geskiedkundige aspekte van die Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse samelewing.

Die argief kan gebruik word vir navorsing vanaf 08:00 – 16:00 op weeksdae. ‘n Toegangsfooi word gevra en tariewe vir verskillende dienste word gehef.

Navrae:
Zabeth Botha
Tel: 012 325 7885; 012 323 9050
E-pos: argief@es.org.za

Kyk gerus ook by die SP Engelbrect Museum van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika vir argiefmateriaal oor toepaslike onderwerpe.
Doen navraag by hulle argivaris
Mnr Nandor Sarkady
Tel. 012 322 8885 x 204.
http://www.nhk.co.za/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1258&Itemid=634

Genealogiese
Navorsingsdienste

Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika se Noord-Transvaaltak huisves ook sy boek-versameling by die Navorsingsentrum. Die lede se maandelikse byeenkomste vind op Saterdae hier plaas en saam met die biblioteek se eie versameling, word ‘n omvattende diens gelewer aan persone wat familiegeskiedenis wil navors. Kontakbesonderhede van die GGSA
Webblad: http://www.genza.org.za

Navrae: Marlene Shulze
Tel: (012) 325 7885
Epos: bib@es.org.za

Biblioteek

Die Naslaanbiblioteek word in die nuwe, moderne Erfenissentrum gehuisves en bevat nagenoeg 15000 bronne: boeke, tydskrifte, pamflette, verhandelings en ander elektroniese bronne. Dit sluit in die kosbare Hertzog-versameling, en die versameling van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika se Noord-Transvaaltak. http://www.gensa.info. Die biblioteek fokus op onderwerpe rondom Suid-Afrikaanse geskiedenis en kultuurgeskiedenis, met inbegrip van die Afrikaanse taal, onderwys-, kerkgeskiedenis, geskiedenis van plekke en plekname, militêre geskiedenis en erfenis-bewaring. Lees Meer

Museumdienste

Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat asook die Erfenisstigting is verantwoordelik daarvoor om die Museumversameling in sy besit te alle tye museumkundig-eties te dokumenteer, ontsluit, konserveer, na te vors en te interpreteer, hetsy deur uitstallings, publikasies, opgrawings of ander oudio-visuele produkte.

Die museumversameling word selektief uitgebrei deur middel van skenkings, pro-aktiewe in-sameling, aankope en deur voorwerpe van ander instansies te bruikleen.

Lees Meer

Ad
Ad
Ad
Ad