SAW Muur

Herdenkingsmuur vir SAW-lede

Agtergrond

Die Direksie van die Voortrekkermonument Erfenisterrein het in 2009 goedkeuring verleen dat ‘n SAW Muur van Herinnering op die VTM Erfenisterrein opgerig kan word ter ere van lede van die SA Weermag wat aan diens gesterf het.

Die totale oprigtingskoste van die Muur sou R650 000,00 gewees het, maar ruim kostelose bystand is ontvang van veral persone uit die konstruksie- en granietbedryf. A.g.v. verdere bydraes, is geen sent uit belastingbetalersgeld of ander VTM-fondse gebruik nie. Trouens, geld wat na die betaling van alle kostes oorgebly het, is in ‘n trustrekening geplaas vir uitsluitlike aanwending vir toekomstige behoeftes rakende die Muur van Herinnering en die Beeldetuin, wat ook op 25 Oktober in gebruik geneem is.

Die Muur is op 25 Oktober 2009 ingewy en meer as 1 000 persone het die geleentheid bygewoon. Dit is allerweë beskou as ‘n uiters treffende geleentheid, met groot deelname en waardering deur talle naasbestaandes. Die konsensus was dat dit ‘n jaarlikse instelling moet word en dit sal met ingang van 2011 op die Sondag naaste aan 31 Mei plaasvind.

Onder die teenwoordiges was meer as 100 veterane en naasbestaandes van 32 Bataljon, van so ver as Pomfret, Mafikeng en Zeerust. Benewens die krans wat namens die eenheid by die Muur van Herinnering gelê is, het die 32 Bn-veterane na afloop van die formele verrigtinge ’n addisionele erediens en rooslegging by hulle erestomp gehad.

Bykans 100 kranse en kruise is tydens die inwydingsplegtigheid gelê/geplant. Vir die herdenkingsdiens op 15 Augustus verskyn daar reeds meer as 110 name op die lys van kransleggers en kruisplanters. Dit sluit ook ’n egpaar in wat vanuit Australië gereis het om ’n krans te kom lê, asook ’n ander een wat vanaf Brasilië gekom het om ’n krans te lê.

Daar was tot dusver 2 489 name op die Muur van Herinnering.  ’n Verdere 27 name is onlangs bygevoeg van SAW-lede wat gedurende die  tydperk 1961-1994 onder kwalifiserende omstandighede gesterf het.

In die afwesigheid van die SANW-orkeste  (aangesien die SANW die uitnodiging om deel te neem van die hand gewys het) is alternatiewe reëlings getref. So word daar bv van ‘n orrel en verskillende ander kunstenaars gebruik gemaak vir agtergrondmusiek, van militêre veterane as skildwagte en vlagordonnans en van Voortrekker-jeuglede vir die sitplekaanwysing. Lg het automaties gelei tot groter jeugbetrokkenheid.

Sedert die inwyding van die Muur is die VTM oorval met komplimente oor die voorkoms van die Muur van Herinnering en wat daarmee gepaardgaan, asook die verloop van die inwydingsplegtigheid. Daarmee saam het ‘n groot aantal persone sedertdien spesiaal na die Muur kom kyk en word daar voorsiening gemaak vir meer as 700 sitplekke vir die herdenkingsdiens van 15 Augustus.

Die feit dat die Muur só sigbaar, bereikbaar en toeganklik is vir alle besoekers aan die VTM Erfenisterrein, en in ‘n beveiligde gebied geleë is, hou voordele in wat dit bo enige ander soortgelyke Muur in Suid-Afrika laat uitstaan. Dit is derhalwe nie vreemd dat alhoemeer militêre eenhede en organisasies  toenemend dit verkies as die standplaas vir hul eie herdenkingsdienste nie.

Ad
Ad
Ad
Ad