Vriende van VTM & ES

Redes om aantesluit by Vriende van VTM & ES

Hoekom so ‘n Klub?
Om lede van die gemeenskap nader aan die Voortrekkermonument (VTM) en die Erfenisstigting (ES) te trek en addisionele fondse in te samel.

Wie kan Vriende word?
Enige persoon wie se Vriende van die VTM en ES ledegeld vir die finansiële jaar betaal is.
Geen voorsiening word vir beskermhere of nie-betalende erelede gemaak nie.
Lidmaatskap is jaarliks hernubaar en duur van 1 Maart of daarna tot einde Februarie van die volgende jaar.

Wat kos dit?
Vir individuele Vriende: R250 per finansieële jaar (of gedeelte daarvan)
Vir Lewenslange Vriende: R6 000 eenmalig

Waarvoor word die geld gebruik?
Om te help om die bemarking van die VTM en die ES te bevorder en by te dra tot die optimale benutting van al die fasiliteite.

Wie is die bestuur van die Klub?
Die Besturende Direkteur tree ex officio as die sameroeper van die Klub op en aanvaar aanspreeklikheid vir die effektiewe bestuur en funksionering daarvan.

Wat kry lede in ruil daarvoor?

  • ‘n Spesiale sertifikaat en lapelkenteken (lg slegs eenmalig)
  • ‘n Spesiale Vriende lidmaatskapkaart, vir gratis toegang vir die houer van die kaartjie en een sedanvoertuig per besoek tot die VTM en Bloedrivierterrein (Ander toegangsgeld bly van toepassing vir gaste)
  • Vrystelling van die R15 erfenisheffing per voertuig wat die gebied binnekom
  • 10% Afslag vir die lid plus een persoon op alle Sondagmiddagetes wat by die restaurant genuttig word, drank uitgesluit (Spesiale lidmaatskapkaart moet getoon word).
  • 20% Afslag vir die lid op avontuuraktiwiteite wat by Adventure Zone bespreek word, asook op groepsbesprekings vir die maatskappy vir die die lid werk (Spesiale lidmaatskapskaart moet getoon word).
  • Uitnodigings teen verlaagde tariewe na die volgende:
    • Begeleide toere na verwante fasiliteite en institusies.
    • Ander geleenthede wat van tyd-tot-tyd gereël word om fondse vir die twee terreine en die ES te genereer.

Word enige ander regte verkry?
Nee, lidmaatskap van die Vriende is ‘n vrywillige ere-assosiasie. Vriende se insette en advies sal nietemin waardeer word.
U inligting sal vertroulik hanteer word

Aansluiting:

Aflaaibare lidmaatskapvorm: Vriende van die Monument aansoekvorm

Vul asb. die lidmaatskapvorm in en stuur saam met die bewys van betaling aan bemarking@vtm.org.za.

 

Bankbesonderhede:

Voortrekker Monument
ABSA Brooklyn
Lopende rekening / current account
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 1500 168 990

Ad
Ad
Ad
Ad