Skool op Wiele

Klaskamer gebou vir ‘n treinspoor

Die Skool op Wiele is in 1923 deur mnr. W.A. Joubert gebou. Dit was op versoek van mnr. J.H. Coetzee, die skoolraadsekretaris van Ermelo. Die klaskamer op wiele moes dien as oplossing vir die gedurige tekort aan klaskamer-akkomodasie. Teen die einde van elke skooljaar het al die omliggende skooltjies se st. 6-leerlinge altyd op Ermelo kom eindeksamen skryf, en is dié klaskamer ook daarvoor gebruik. Die Skool op Wiele het sitplek vir 22 skoolkinders, asook ‘n lessenaar en stoel vir ‘n onderwyser.

Die onderstel is dié van ‘n ou stoom-dorsmasjien. Die skool is deur ‘n span van 16 osse getrek. As gevolg van die smal spoorwydte, moes helpers altyd ook langs die skool loop om dit met behulp van toue te help balanseer.

In die vroeë 1960’s is die skool na die Transvaalse Onderwysmuseum in Pretoria verskuif waar dit jare lank in Skinnerstraat agter die Mediasentrum gestaan het. Op 7 November 2004 is die Skool op Wiele na die Voortrekkermonument Erfenisterrein oorgeplaas, waarna dit gerestoureer is.

Ad
Ad
Ad
Ad