BELEEF DIE

PIONIERSENTRUM

Die Pioniersentrum is ’n opwindende projek om skoolkinders meer van Suid-Afrika se ryk kulturele erfenis te leer. Die programme en interaktiewe aktiwiteite wat aangebied word, is KABV-uitkomsgebaseerd en teiken die Sosiale Wetenskappe, Tegnologie, Natuurwetenskappe, Kuns en Kultuur en Ontwerp. Spesifieke leerplantemas word aangebied d.m.v. ‘n inleiding, skattejag, gevolg deur interaktiewe besprekings.

Dit bestaan uit drie hoofareas: die ouditorium, die foyer en hoofuitstalsaal en die opelugarea vir tradisionele aktiwiteite.

In die ouditorium word voorsiening gemaak vir visuele en interaktiewe inleidings per leerplantema, terwyl ‘n kaart die skattejag met spesifieke temas in die hoofuitstalsaal fasiliteer. Hier word daar van oorspronklike voorwerpe, replikas, historiese foto’s, hedendaagse visuele materiaal en brokkies inligting gebruik gemaak. Die oorsprong en kulturele verskeidenheid van Suid-Afrika word aan die hand van breë temas soos nasionale simbole, voedsel, kleredrag, nedersetting, en materiale (hout, metaal, leer, gras, klei, keramiek en glas) verduidelik.

DIE PIONIERSENTRUM BIED OPWINDENDE EN VERRYKENDE AKTIWITEITE EN PROGRAMME AAN:

TOE EN NOU

GRAAD 1 TOT 3

GRAAD 1

Hierdie program bied ‘n nuwe ervaring en leer graad 1-leerders oor:

 • Vroeë gemeenskappe, individue en gemeenskapstrukture deur die San as ‘n voorbeeld te gebruik, hulle eie gemeenskap binne Suid-Afrika
 • Kos – Kos wat ons eet, waar kos vandaan kom, gesonde en ongesonde kos, hoe ons kos preserveer
 • Water – Water gebruik, hoe ons water mors, veilige en onveilige drinkwater, hoe stoor ons skoon water
 • Huise – Verskillende huise, waarvan word huise gemaak, huise vir verskillende weerstoestande
 • Die weer
 • Kaartwerk – hoe om plekke te vind
 • Vervoer – vroeë tipes vervoer 

GRAAD 2

Hierdie program bied ‘n nuwe ervaring en leer graad 2-leerders oor:

 • Suid-Afrika – ons land met provinsies, ons vlag, ons landslied, ons wapenskild, nasionale simbole
 • Verskeie tipes vervoer: ou t.o. nuut
 • Vroeë kommunikasiemetodes: praat, lees, skryf, posstelsel, rotskuns
 • Kos en water
 • Klei en sand as grondtipes
 • Diere – plaas- en wilde diere
 • Die weer

GRAAD 3

Hierdie program bied ‘n nuwe ervaring en leer graad 3-leerders oor:

 • Onsself (wat is ‘n ID) binne die gemeenskap van Suid-Afrika (ons land met provinsies, ons vlag, landslied, wapenskild, nasionale simbole) 
 • Hoe mense lank terug gelewe het teenoor hoe mense vandag lewe. Dit sluit voorbeelde van stories van die San-tydperk in tot vandag. Gereedskap van die verlede wat met die hede vergelyk word. Hoe huise mettertyd verander het. Hoe sekere dinge in die verlede gedoen was. Betaling en handel van lank gelede tot die hede.
 • Hoe preserveer mens spesiale items van die verlede – museums.
 • Wat ons van die aarde kry – plante, klei tot steen
 • Diere wat ons help – kos, klere 

JAGTER-VERSAMELAARS TOT DIE MODERNE MENS

GRAAD 4 TOT 6

GRAAD 4

Hierdie program bied ’n nuwe ervaring en leer leerders oor:

 • Plaaslike geskiedenis wat fokus op Pretoria
 • Verskeie tipes vervoer deur die eeue soos deur verskillende groepe en industrieë gebruik
 • Verskeie tipes kommunikasietoestelle soos deur verskillende groepe en industrieë gebruik
 • Lewenswyses en geloof van die Jagter-versamelaars van Suid-Afrika (San)
 • Tipes nedersettings en hoekom mense daar woon
 • Kos en boerdery in Suid-Afrika: Tipes plase en oes
 • Hoekom water in Suid-Afrika  belangrik is

GRAAD 5

Hierdie program bied ‘n nuwe ervaring en leer leerders oor:

 • Leefstyl en geloof van die Jagter-versamelaars en herders van Suid-Afrika (San en Khoi-Khoi)
 • Leefstyl en geloof van die eerste boere in Suider-Afrika
 • Erfenis in Suid-Afrika: Terreine, voorwerpe, ens. in Pretoria
 • Die fisiese kenmerke van Suid-Afrika 
 • Die weer, klimaat en plantegroei van Suid-Afrika met die fokus op Pretoria en Gauteng 

GRAAD 6

Hierdie program bied ‘n nuwe ervaring en leer leerders oor:

 • Die mense en stad van Mapungubwe
 • Handel deur Suid-Afrika
 • Tipes nedersettings en hoekom mense daar woon

VOORTREKKERMONUMENT

Die volgende onderwerpe kan in ons programme behandel word:

1. OORSAKE, GESKIEDENIS EN BETEKENIS VAN DIE GROOT TREK

Verwysings word gemaak na faktore op die Oosgrens wat tot die Groot Trek kon aanleiding gee, die verloop van die Trek (1836-1838) en watter impak dit op die binneland gehad het.

2. DIE BOU, SIMBOLIEK EN BETEKENIS VAN DIE MONUMENT

Agtergrond word gegee oor die bouproses (1937-1949), materiaal wat gebruik is, voorwerpe wat ingebou is om simboliese betekenisse te hê en wat dit vir die Afrikaner en Suid-Afrika beteken het.

3. DIE MATERIËLE KULTUUR VAN DIE VOORTREKKERS

Voorwerpe, wat tydens die Groot Trek en daarna gebruik is, word in die Senotaafsaal en die museum uitgestal en toegelig.

4. DIE AARD VAN MONUMENTE EN MUSEUMS

Die plek van ’n monument en opvoedkundige waarde van museums ter bewaring van stoflike materiaal word verduidelik.

5. MIGRASIEPATRONE IN SUIDELIKE AFRIKA

Verwysings na inheemse groepe in die binneland en vestigingspatrone, en die ontwrigting wat die Groot Trek meegebring het.

6. TOERISME

Verduideliking van die Voortrekkermonument as toerisme-aantreklikheid.

7. GESKIEDENIS EN MATERIËLE SKEPPINGE VAN DIE VROEË ZOELOE-MENSE

Die Zoeloehut en -voorwerpe wat deur die Zoeloemense gebruik is, word fisies hanteer en gedemonstreer.

FORT SCHANSKOP

1. ARGEOLOGIE

Verwysings na opgrawings van stoflike materiaal met spesifieke verwysing na Fort Schanskop.

2. ASPEKTE VAN DIE ANGLO-BOEREOORLOG

Fort Schanskop word gebruik as vertrekpunt om die oorname van Pretoria deur Lord Roberts in Junie 1900 te verduidelik.

3. DIE ROL VAN FORT SCHANSKOP TYDENS DIE ANGLO-BOEREOORLOG

Verduideliking van hoe die fort na die inval in Pretoria deur die Engelse gebruik is.

AKTIWITEITE EN DEMONSTRASIES

 • Tradisionele broodbak op die pioniersmanier
 • Skiet kanon Susanna in Fort Schanskop
 • Boeresport: toutrek en sakresies
 • Water: maak jou eie waterfiltreerder van herwinbare materiaal
 • Grondtipes: maak ’n kleivoorwerp
 • Kommunikasie: leer hoe om ’n poskaart te versend